Algunos se equivocan

"Algunos se equivocan por temor a equivocarse". Gotthold Ephraim Lessing

No hay comentarios :

Publicar un comentario